» Annonser » Eiendom » Tomter
Dine annonser

Tomt med riveklar hytte i Skeisstøa på Nore Neset

NOK 950,000,-
Tomt med riveklar hytte i Skeisstøa på Nore Neset
Tillegsinformasjon
Region:Hordaland
Dato:07 / 02 / 2011
Sett inn annonse gratis
Kontakt: Daglig leder Send e-post
Telefon: 56 30 32 30
Beliggenhet
Tomten ligger i idylliske Skeisstøa, bare et par hundre meter fra badeviken. Det er spredt bebyggelse rett rundt tomten og et par mindre boligfelt rett i nærheten. Det er i dag en hytte på tomten som ansees som rivningsklar. I området rundt er det mange barnefamilier og flotte lekeområder for barna. Det er flere poppulære turområder på Nore Neset og flott idretsanlegg. Her er et aktivt miljø for barn helt ned til 3 år og opp til de "godt voksne".
Oppvarming
Ingen oppvarming.
Parkering / Garasje
Parkering må opparbeides på egen tomt.
Adkomst
Fra Bergen, følg E-39 til man kommer til UNO-X bensinstasjon noen km før Os sentrum. Ta første til høyre i rundkjøringen mot Halhjem. Kjør ca 400 m opp skaret til neste rundkjøring og sving av mot Halhjem. Etter passering av tunnelen kjør ca 1km. Ta til høyre mot Hagavik/Lepsøy. Ved Hagavik hjemmebakeri tar du til høyre og så første til venstre etter ca 500 m. Deretter følger du veien nedover Skeisstøa en liten km til man kommer til 4 like hus på venstre side. Kjør forbi disse husene og ta 3. stikkvei til høyre.
Beskrivelse av tomt/hage
Naturtomt.
Vei / Vann / Avløp
Offentlig vei frem til tomtegrense.
Servitutter / Rettigheter
Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter.
Reguleringsforhold
Eiendommen er regulert til bolig.
Oppgjør
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse dog senest 7 dager etter budaksept, og resten ved overtagelse. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
Finansiering
Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.
Energiforbruk
Det er ikke oppgitt noe energiforbruk da eiendommen selges som en tomt.
Diverse
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E. Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.
Overtagelse
Etter nærmere avtale.
Budgiving
Som budgiver hos PRIVATmegleren kan De kreve alle bud dokumentert og fremlagt. Dette betyr at De som budgiver må akseptere at deler av budet kan bli fremlagt for øvrige budgivere.

Megler har rett til å avvise bud gitt på SMS og E-post.Første bud på eiendommen skal være skriftlig og må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud, med kortere frist enn dette, kan ikke formidles av megler. Nærmere info på baksiden.
Solgt 'som den er'
Eiendommen selges i den forfatning den er under visning, salget følger avhendingslovens § 3-9: "Enda eigedomen er "selt som han er", eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers". Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. avhendingslovens § 3-9, jfr. § 1-2 (2). På bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i eventuell egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.
Lov om hvitvasking
Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde i fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Kjøpers forskuddsbetaling ved kontraktinngåelsen er usikret kreditt til selger. Forskuddsbetalingen er en kreditt til selger som avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse, og kjøper og selger gir med dette megler fullmakt til å benytte forskuddsbetalingen til betaling av meglers vederlag så snart sikringspanterett har oppnådd rettsvern ved tinglysing. Resterende del av forskuddsbetalingen blir stående på klientkonto, rentebærende for selger, og utbetales først i forbindelse med endelig oppgjør. Det må ikke være knyttet forutsetninger til forskuddsbetaling fra/ på vegne av kjøper.
<
Dine annonser | Kontakt oss
Alle rettigheter forbeholdt © 2013 TopAnnonser.no